B U Š O V I C E
Naposledy aktualizováno: 9.6.2019
 

   Místní knihovna Bušovice je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje své služby obyvatelům Bušovic a okolních obcí.

 

   Čtenáři si mohou vybírat z více než 4 000 svazků knih a 2 titulů časopisů. Fond knih je pravidelně doplňován nákupem nové literatury (z rozpočtu obce) a pomocí výměnných souborů, které poskytuje Městská knihovna Rokycany.

 

   V říjnu 2006 získala knihovna počítač s přístupem na internet (zařízení bylo financováno z prostředků SROP) a rozšířila nabídku svých služeb.

 

    Služby jsou poskytovány bezplatně !