B U Š O V I C E
Naposledy aktualizováno: 24.6.2020
 

   Místní knihovna Bušovice je ve?ejnou univerzální knihovnou, která poskytuje své služby obyvatelům Bušovic a okolních obcí.

 

   ?tená?i si mohou vybírat z více než 4 000 svazků knih a 2 titulů ?asopisů. Fond knih je pravideln? dopl?ován nákupem nové literatury (z rozpo?tu obce) a pomocí vým?nných souborů, které poskytuje M?stská knihovna Rokycany.

 

  

 

    Služby jsou poskytovány bezplatn? !